Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết Bão số 5 mạnh nhất từ đầu năm 2020, cảnh báo cấp độ rủi ro lên đến cấp 4 sau 15 giây